Traumatische ervaring

Het meemaken van een (ernstig) ongeval als bestuurder of als passagier is voor velen een traumatische ervaring en de impact hiervan is zeer begrijpelijk. De lichamelijke en geestelijke gevolgen daarvan worden vaak onderschat: nachtmerries, slapeloosheid, spierverkrampingen, vervelende herinneringen en emotionele uitbarstingen zijn regelmatig het gevolg.

Gevolgen

Na een ongeval is de angst voor herhaling vaak groot en het vertrouwen in medeweggebruikers volledig verdwenen. Een confrontatie met de plaats van het ongeval wordt vermeden. Deze problemen zorgen niet zelden voor irritatie binnen het privéleven, maar kunnen ook zeer storend zijn als u of uw cliënt(e) de weg op moet voor werk.

Gerichte aanpak

Het verleden heeft geleerd dat onze cliënten door een gerichte aanpak van hun klachten kunnen worden afgeholpen. DCTM heeft al honderden mensen bijgestaan: zij hebben door een verkeersbegeleiding hun klachten onder controle gekregen en rijden weer met een goed gevoel op de weg.

Vergoedingen

In veel gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen bereid de kosten voor een traumabegeleiding te vergoeden. Wij maken aan de hand van een intakegesprek met u of uw cliënt(e) via een beveiligde digitale omgeving - of op verzoek thuis - een intakeverslag met kostenraming en doen een verzoek tot vergoeding bij de wederpartij.