Curriculum

Thema 1: Met alle respect
Kernbegrippen: kaderzetting vooronderstellingen model van de wereld - rapport - afstemmen - volgen en leiden - effectief gebruikmaken van non-verbale elementen als: oogcontact, lichaamshouding, gebaren en stemgebruik - aandachtsfilter - waarnemingsposities - kalibreren - feedback.

Thema 2: Heb je even?
Kernbegrippen: zintuiglijke systemen - taalpatronen - terug sporen (backtrackring) - specifieke doorvraagtechnieken (metamodel) - samenhang in informatie (chuncken) - psychologische achtergrond van angst, fobieën en trauma's.

Thema 3: Weten wat je wilt
Kernbegrippen: doelen stellen volgens vormvoorwaarden - stap in de toekomst (future pace) - als of frame - uitvragen huidige situatie en gewenst situatie - associatie/dissociatie - werken met schubmodaliteiten (de kleinste bouwstenen van onze ervaringen -  swish - gedragsgenerator.

Thema 4: Geen angst voor ongebaande paden
Kernbegrippen: ankeren - activeren en effectief inzetten van innerlijke hulpbronnen - stapel ankers - integreren van ankers - anker ketting - circle of excellence - veranderen persoonlijke geschiedenis - fobietechniek.

Thema 5: Wie zit aan het stuur?
Kernbegrippen: scheiden intentie en gedrag - werken met delen - zesstaps herkaderen - onderhandelen met delen.

Thema 6: Onder de loep
Kernbegrippen: oogbewegingen en zintuiglijke patronen - logische niveaus alignement.